Årsmöte Tvärålunds byaförening 17/3 2019 kl18!

2019-03-17T10:16:32+02:0017 mars, 2019|

Kallelse till årsmöte för föreningen: Tvärålunds byaförening Ekonomisk Förening Datum: 17/3 2019 Tid: 18:00 Plats: Tvärålunds bygdegård Byaföreningen bjuder på kaffe! Dagordning: 1. Föreningsstämman öppnas a. Val av ordförande av stämman 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman 3. Godkännande av kallelsen 4. Fastställande av röstlängd och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar [...]