Tvärålunds hjärta

I byn finns många företag och föreningar. En av dessa föreningar är Tvärålunds Ekonomiska Förening, i vanligt tal kallad Byaföreningen. Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av byn och arbetar med att tillvarata olika intressen.

Vad gör byaföreningen?

 • Driver café och badanläggning vid Dammen där ungdomar får jobba under sommaren

 • Driver UG-verksamhet på bygdegården för ungdomar 12-18 år

 • Har byggt Centrumparkeringen vid Handelsboden och ordnat så att det åter finns drivmedelsförsäljning i byn

 • Driver industrihuset och har gjort en omfattande uppstädning av området samt uppsnyggning av lokalerna. Under 2013 har ett flishus byggts och ett
  industristaket satts upp runt anläggningen.

 • Ansvarar för gräsklippning och skötsel av kommunens grönytor i byn. Detta görs i samarbete med Tvärålunds Idrottsförening

 • Föreningens tåggrupp har lyckats få till beslut om tågstopp i Tvärålund. Nu kan man åka tåg till och från byn.

Varför ska du vara medlem i byaföreningen?

 • Stöder du föreningens arbete

 • Kan du påverka vad föreningen ska jobba med

 • Kan du billigt hyra porslin, bord och stolar från bygdegården

 • Har du tillträde till alla arrangemang som föreningen anordnar