Den 26 mars är det byaföreningens årsmöte som hålls i bygdegården 15:00. Välkomna!