en by med framtid

Tvärålunds hjärta

I byn finns många företag och föreningar. En av dessa föreningar är Tvärålunds Ekonomiska Förening, i vanligt tal kallad Byaföreningen. Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av byn och arbetar med att tillvarata olika intressen.

Vad gör byaföreningen?

Funderar du på att blir medlem?

Styrelsen

Styrelsemedlemmar väljs regelbundet i, och sitter vanligtvis under en period på två år. Alla som är medlemmar i byaföreningen kan delta vid årsmötet och påverka. Om du har frågor till styrelsen ta gärna kontakt med den representant som  ansvarar över det område som din fråga gäller.

Kassör

Emil Lundgren

Ledamot

Thage Aronsson

BOLLU-representant, ansvar för bygdegården

Ledamot

Emil Hägglund

Metropol-projektet, kommunikation/webb

Ledamot

Per-Anton Lundström

Grönytor/Dammenområdet

Ledamot

Jennie Stenborg

Sommarcafét, Festgruppen

Ledamot

Joakim Olsson

BOLLU representant, hyreshuset, välkommande av nyinflyttade
Ledamot

Mikael Sundling

Industrihuset

Scroll to Top