Kallelse årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte för föreningen: Tvärålunds Byaförening Ekonomisk Förening

Datum: Söndag 21/3 2021
Tid: 18:00

På grund av Covid-19 kör vi i år mötet digitalt via Teams.

Rulla till toppen