Tvärålunds byaförening nominerad till Årets kooperativ i Sverige 2018

Juryn för årets kooperativ har sammanträtt och enats om att Tvärålunds byaförening nominerats vidare till final. Tvärålunds byaförening är därmed utsedd till ett av de fyra främsta kooperativen i Sverige. Priset delas ut av Coompanion Sverige och det vinnande kooperativet utses genom en omröstning som påbörjas måndag 22 oktober på http://aretskooperativ.se/

Juryns motivering lyder:
Det är byaföreningen som fick tåget att stanna, företaget att flytta till byn och flyttströmmarna att vända. På de tolv år som byaföreningen verkat har man lyckats med mycket i den lilla byn på ca 500 invånare. Att skapa finansiering till en ny perrong så att tåget stannar i byn och möjliggör pendling till Umeå är hittills det mest avgörande. Nya familjer har flyttat in, huspriserna har stigit och det har också underlättat för boende att ta lån för renoveringar och utbyggnader med mera.
De flesta bybor är medlemmar i kooperativet Tvärålunds byaförening som inte har några anställda utan med ideella krafter driver framgångsrik lokal näringslivspolitik. Bland annat har man lyckats attrahera Komatsu Forest (skogsmaskiner) att flytta in med serviceverkstad i industrihuset som kooperativet renoverat och driver.
Nu planeras för ett nytt aktivitetshus, nya bostäder, ett serviceboende, bilpool, utveckling av skola, barnomsorg och annan lokal service för nytta och nöje.
Att samlas kring ett gemensamt syfte, ha olika kompetenser, bjuda in nyinflyttade och framförallt ha roligt tillsammans, beskriver föreningen som sitt recept på lokal utveckling.

Den 6/11 kl 18:30 koras det vinnande kooperativet på Lovik Lidingö.

För ytterligare information
Tvärålunds byaförening
Anders Lundgren, Ordförande
Mobil: 070-636 41 91
E-post: anders.lundgren@alo.se

Rulla till toppen